باخیش
چهارشنبه 5 مهر 1391
بؤلوم | یازار : ماكولو هاراي

انشای من

نام: كمال                              

كلاس: دبستان                         

موزو انشا: خارجی ها                         

پدرم همیشه میگوید "این خارجی ها الكی خارجی نشده اند. خیلی كارشان درست بوده كه توی خارج راهشان داده اند." البته من هم میخواهم درسم را بخوانم... پیشرفت كنم... سیكلم را بگیرم و بعد به خارج بروم. ایران با خارج خیلی فرق دارد. خارج از ایران خیلی بزرگتر است. من خیلی چیز ها راجب به خارج میدانم.

تازه دایی دختر عمه ی پسر همسایمان هم در امریكا زندگی میكند. برای همین پسر همسایمان امریكا را مثل كف دستش میشناسد. او میگوید "درخارج ادم های قوی كشور را اداره میكنند"

مثلن همین ارنولد كه رعیس كالیفرنیا شده است!! ما خودمان در یك فیلم دیدیم كه چطوری یك نفره زد چند نفر رو لت و پار كرد و بعد... البته ان قسمت های بی تربیتی فیلم را ندیدیم اما دیدیم كه چقدر زورش زیاد است. بازو دارد این هوا. اما ما در ایران هر چه ادم لاغر مردنی را میگذاریم مدیر بشود. خارجی ها خیلی پر زور هستند. همه شان بادی میل دینگ كار میكنند. همین برج هایی كه دارند نشان میدهد كارگرهایشان چقدر قوی هستند و اجر را تا كجا پرت كرده اند!

ما اصلن ماهواره نداریم! اگر هم داشته باشیم فقط برنامه های علمی ان را نگاه میكنیم. تازه من كانال های ناجورش را قلف كرده ام تا والدینم خدای نكرده از راه به در نشوند. این امریكایی ها بر خلاف ما ادم های بسیار مهربانی هستند و دائم همدیگر را بقل میكنند و بوس میكنند اما در فیلم های ایرانی حتا زن و شوهر ها با سه متر فاصله كنار هم مینشینند. همین كارها باعث شده امار تلاغ روز به روز بالاتر بشود.

در اینجا اصلن استعداد ما كفش نمیشود و نخبه های علمی ما مجبور میشوند فرار مغز ها كنند. ولی در خارج كفش میشود. مثلن همین "بیل گیتس" با اینكه اسم كوچكش نشان میدهد كه از یك خوانواده ی كارگری بوده اما تا میفهمند نخبه است به او خیلی بودجه میدهند و او هم برق را اختراع میكند. پسر همسایمان میگوید اگر او ان موقع برق را اختراع نكرده بود شاید ما حالا مجبور بودیم شبها توی تاریكی تلویزیون تماشا كنیم.

از نظر فرهنگی ما ایرانی ها خیلی بی جمبه هستیم. ما خیلی تمبل و تن پرور هستیم و حتا هفته ای یك روز را هم كلا تعطیل كرده ایم. شاید شما ندانید اما من خودم دیشب از پسر همسایمان شنیدم كه در خارج جمعه ها تعطیل نیست. وقتی شنیدم نزدیك بود از تعجب شاخدار شوم! اما حرف های پسر همسایه مان از بی بی سی هم مهمتر است.

ما ایرانی ها ضاتن ای كیوی پایینی داریم. مثلن پدرم همیشه به من میگوید "تو به خر گفته ای زكی". ولی خارجی ها تیز هوشان هستند. پسر همسایه مان میگفت در امریكا همه بلدند انگلیسی صحبت كنند. حتا بچه كوچولو ها هم بلدند. اما متعسفانه در اینجا مردم كلی كلاس زبان میروند و اخرش هم نمیتوانند یك جمله ساده مثل " ای لاو یو" را بگویند. واقعن جای تعسف دارد.

این بود انشای من