باخیش
دوشنبه 13 شهریور 1391
بؤلوم | یازار : ماكولو هاراي

ضرب المثل هاي تركي از همدان آذربايجان


1- ياقچو لو قا  يامان نولوق.(  عوض خوبي بدي ديدن )


2-شيره ديمه گينن آقوز شيرين اولماز.( با شيره گفتن دهان شيرين نمي شود)

 

3- صبرينن حلوا بيشر اي غورا سندن .( گر صبر كني ز غوره حلوا سازي.)

 

4- هميشه بيرام شنبيه دوشمز.( هميشه عيد به روز شنبه نمي افتد. قديمي ها عقيده داشتند اگر عيد روز شنبه باشد آن سال سال خوبي مي شود.

5- هميشه شعبان بيرده رمضان .( هميشه ماه شعبان نمي شود بعضي وقت ها هم ماه رمضان مي شود.)

 

6- آقزو نا قورو قاشوق وريب.( به دهانش قاشق خالي داده.)

 

7- ياق موراي ياقما گاهدان بير گورول لا.( نمي باري نبار اما گاهي هم يك رعد برق بزن. يا سرو صدا كن.)

 

8- گوتو آرادان چاقاردي. (ك.......را از معركه بيرون برد.)

 

9- پيشيگ يولو .( راه فرار به اندازه گربه.)

 

10- باجودان اولان باش كسر.( خواهر زاده سر مي برد.)

 

11- هارا ايشيقدي ، ديب بوجاقا.( كجا روشن است ته پستو)

 

12- گچينين قوتورو باشدان سو ايچر.( بز بد قيافه (داراي نوعي بيماري)هميشه ميره از سر چشمه آب ميخوره . كنايه از خود بزرگ بيني و غرور)

 

13- تويدا دُنون تانويوب.( در وسط عروسي كت خود را كه به امانت داده بود  شناخت ، يا ياد آوري كرد)

 

14- يِر سفت اولاندا ثيقير ثيقير گوزوندن گورر.( وقتي زمين سفت مي شود گاو گاو ديگر را مقصر مي داند.)

 

15- گوزل آقا گويچگيدي ووردي چيچك چخاردي.( گوزل آقا خيلي زيبا بود زد و دمل  هم در آورد. منظور بدتر شدن قضيه اي)

 

16- دوست مني بلََّسي بير قوزونان اونون ايچيده پوك اولسون.( دوست مرا ياد آوري كند حتي با يك گردوي توخالي. )

 

17- كريم خلخال ،بيري ياتار بيري قالخار.( خانواده كريم آن قدر شلوغ است كه تا يكي مي خوابد يكي ديگر بيدار مي شود)

 

18- آزودو يان پاجادان بيرده گلدي ديب پاجادان..( از سوراخ كنار خانهد كم بود از ته خانه يكي ديگر پيدا شد.كنايه از زياد شدن درد سر)

19- تيكيه دوست اولان هميشه كوسولودو.( دوست لقمه هميشه در حال قهر است.)

 

20- ياقوشونان قار آشنالوقو.( دوستي برف و باران .كنايه از دوستي گذرا)

 

21- گِدميشدي سقّل گتورا بيغيده قويدي گلدي.( رفته بود با ريش بيايد سبيل را هم از دست داد.)

 

22- قوردا سققل نمه اييلر. ( ريش سفيدي كردن براي گرگ بي نتيجه است)

 

23- جوانو يوللا اشَّك آلماقا، قوجانو يول لا  آرواد آلماقا.( ادم جوان را بفرست براي خريدن الاغ و آدم پير را بفرست براي خواستكاري و زن گرفتن.)

 

24- اوشاقي يوللا ايش دالوجا، اوزوننه دور دوش دالوجا.( بچه را بفرست دنبال كاري سپس خودت هم دنبالش راه بيفت.)

 

25- توركون عقلي سورادان گليب .( عقل تركه دوباره آمده است)

 

26- قلبيرجا ئوون دنيا جا محنتي وار.(خانه اي به اندازه يك غربال زحمتي اندازه يك دنيا دارد.)

 

27-گير منيم گوزومه اواخ باخ يار ئوزونه.( بيا از داخل چشم من آن موقع به يار نگاه كن .منظور از نگاه من بايد ببيني)

 

28- قورخودان سيچان دليگين ساتون آلوب.( از ترس سوراخ موش مي خرد تا پنهان شود)

 

29- بيگناه باشو دار اياقونا آپاراللار اما دارا چكمز لر. ( سر بيگناه پاي دار ميره ولي سر دار نميره.)

 

30- انبري اوتا قوياندا ، تقصير كار معلوم اولار.( وقتي انبر را روي آتش مي گذارند مقصر مشخص مي شود.)

 

31-بيزيم ديوارا گوتو بوتون قارقا  قونماز.( روي ديوار ما كلاغي نمي شيند كه دستشويي نكند.)

 

32-اينّني  خوروس باناماسا صبح اولماز.( حالا اگر خروس نخواند صبح نمي شود.)

 

33- بيزه گلن بيزه اوخشار .( هركسي كه به خانه ما مي آيد شبيه ماست.)

 

34- آق مولا قره مولا قديمكي ييري يرله.( اي ملاي سيا و سفيد جايگاه قديميت را بياد بياور.- گذشته ات را فراموش نكن)

 

35- قلبي نكي قلبينه ، الين ور بيراملاشاق .( هرچي توي دلت است بگذار باشد دستت را بياور ديد و بازديد عيد كنيم.)

 

36- اشَّك نينر، يورقان دوشك.( خر لحاف تشك را مي خواهد چه كار )

 

37- عَريه گوره باش باغلا، يوكويه گوره داش باغلا.( با توجه با وضع شوهرت خودت را درست كن و با توجه با بارت سنگ بگذار.)

 

38- نچه تومننيگ سبزي سوغان سفره قلمكار ايستمز.( چند تومن پياز و سبزي سفره قلمكار نمي خواهد.)

 

39- سورادان دبَّه ايلدي .( بعداً دبه در آورده)

 

40- دوشانا دييري قاچ ، تازويا دييري باس.( به خرگوش ميگويد فرار كن به سگ شكاري مي گويد بگير.)

 

41- شيميرين اوزون آغ ايلييب.( روي شمر را هم سفيد كرده يا بدتراز شمر است.)

 

42- اونون قويونونون  گوتو ارتولودو.( گوسفند فلاني كونش ديده نمي شود. كنايه از اين است كه عيب آنها را كسي نمي بيند.)

 

43- اسّوران يانوننا سيشميي دييله گوتو يوخ ! (....)