باخیش
یکشنبه 19 شهریور 1391
بؤلوم | یازار : ماكولو هاراي

علی آقا واحد

گد گولوم گد منه سن جان اولاسان ایستمیرم

عشولی سوگلیلی جانان اولاسان ایسته میرم

بیر ده گوز یاشی تو كوب كوئینه گلمم گوزلیم

گوروب احوالیمی خندان اولاسان ایستمیرم

بی وفالیقدا بوتون عالمه مشهور اولدون

سن اگر حوری قیلمان اولاسان ایستمیریم